22.4 C
Brno
Neděle, 26 května, 2024
DomůRady a NávodyChybí systém, který by u nás chránil oběti násilí.

Chybí systém, který by u nás chránil oběti násilí.

Vydáno

- Reklama -PR články

Převažuje dlouhodobé psychické násilí.

Na Slovensku nemají dostatečnou ochranu dospělé a ani dětské oběti týrání.

Uvedla to v rozhovoru pro agenturu SITA ředitelka neziskové organizace Centrum Sluníčko Mariana Kováčová.

V systému podle ní chybí především propojení mezi jednotlivými resorty, chybí specialisté v jednotlivých oborech – policisté, vyšetřovatelé, soudci, sociální pracovníci, psychologové, speciální pedagogové a dostatečná síť poradenských a specializovaných pobytových center pro oběti násilí.

Chybí funkční systém i prevence
„Obětím není zajištěna dostupná pomoc, na kterou mají ve smyslu platných zákonů nárok, chybí dostatečné finanční zabezpečení specializovaných poradenských i rezidenčních center pro oběti násilí. Z těchto důvodů nevznikají nové ai ty, které vznikly, spíše jen přežívají,“ přízvukovala.

Dodala, že absentuje i propojení jednotlivých zákonů tak, aby se mohly dostat oběti ke smysluplným službám, ochraně a podpoře.

Uvítala by především funkční finančně stabilizovaný, propojený multidisciplinární a dostupný systém podpory a ochrany obětí týrání.

Při příležitosti Mezinárodního dne OSN na podporu obětí týrání, který si připomínáme dnes, Kováčová zdůraznila, že je třeba upozorňovat na potřebu systematické prevence, a to už od útlého věku dětí.

„V současnosti díky novelizaci zákona o sociálněprávní ochraně dětí ao sociální kuratele od ledna postupně vznikají Centra pro děti a rodiny, která mohou významným způsobem pomoci právě v oblasti identifikace dětí, které trpí násilím. Zatím jsme však jen v začátcích,“ podotkla.

Děti vyslýchá zbytečně mnoho osob
Problémem, na který veřejnost dlouhodoběji upozorňuje, stále zůstává nedostatek specializovaných vyslýchacích místností pro dětské oběti týrání a také legislativně zakotvené speciální postavení dětských obětí násilí v trestním řízení.

„V současnosti je například dítě vyslýcháno v jedné místnosti tváří ke kameře, kde je spolu s ním přibližně čtyři až pět pro něj neznámých osob, před kterými má mluvit detailně například o sexuálním zneužívání. V tomto kontextu lze mluvit o druhotném týrání dítěte systémem,“ zdůraznila.

Na tento problém vícekrát upozorňovala i veřejná ochránkyně práv Mária Patakyová. Prezídium Policejního sboru nedávno slíbilo postupné přibývání nových speciálních místností a součástí má být i školení policistů.

Ženy jsou nejvíce týrány psychicky, děti jsou svědky
V posledním období u žen převažuje závažné dlouhodobé psychické násilí a jak uvedla Kováčová, u nezletilých dětí se setkáváme častěji se sexuálním zneužíváním as prodejem mladých 12letých romských dívek za nevěsty.

„Pokud totiž vycházíme z různých výzkumů, každá pátá žena je týrána, v rámci Evropy je každé páté dítě sexuálně zneužíváno a také slovenské výzkumy dokazují, že násilí páchané na dětech je poměrně častý jev a určitě by si zasloužila výzkumy i oblast násilí páchaného na seniorech ,“ přiblížila.

Podle údajů centra v roce 2018 nejčastější formou týrání žen bylo psychické týrání, následovalo fyzické a sexuální násilí. Dítě jako svědek násilí byla nejčastější forma násilí páchaného na dětech, následovalo podezření z psychického násilí, podezření z fyzického násilí a podezření ze sexuálního zneužívání.

Centrum Sluníčko poskytuje sociální, právní, psychologické, speciálně-pedagogické poradenství, zajištění bezpečného místa a ochrany obětí domácího a rodově podmíněného násilí, doprovázení, právní zastupování či specializovanou odbornou pomoc dětským obětem.

Bez této pomoci často oběť neumí odejít od násilníka a nedokáže nastartovat nový život bez násilí. Kováčová také ozřejmila, že se jim podařilo ve spolupráci s více partnery vytvořit původní preventivní program pod názvem KOZMO a jeho dobrodružství, který je zaměřen na prevenci násilí na dětech a mezi dětmi.

Ministerstvo má plán
Ministerstvo vnitra SR minulý týden odstartovalo kampaň Od zítra.

Resort připravil balíček legislativních a finančních opatření, která by měla napomoci k efektivnějšímu a důslednějšímu boji proti domácímu násilí.

Cílem těchto opatření je včasnost, rychlost, důslednost a kontrola. Ministerstvo i policie chtějí tak včas identifikovat případy týrání a dotčené osoby ochránit.

Záměrem je i zlepšení efektivity spolupráce participujících subjektů či zvýšení dostupnosti státní podpory bydlení pro oběti domácího násilí.

V rámci dotačního schématu bude resort podporovat několik projektů, které se zabývají bojem proti domácímu násilí. Prostřednictvím portálu www.odzítra.cz bude přijímat zpětnou vazbu od veřejnosti.

Kampaň rovněž představí parlamentnímu výboru pro lidská práva, aby vytvořila nejen sadu finančních a organizačních opatření, ale také potřebné legislativní nástroje, které umožní účinněji trestat pachatele.

Mezinárodní den OSN na podporu obětí týrání vyhlásila v roce 1997 Organizace spojených národů. Úkolem tohoto svátku je ukázat solidaritu všem, jejichž mysl, tělo nebo duch byl obětí mučení.

Nejnovější články

Co jsou kanabinoidy a jak fungují?

Kanabinoidy představují látky, o kterých se stále častěji hovoří v souvislosti se širokým spektrem...

Ledňáček: drahokam nad vodními toky

Ledňáček, s jeho zářivě modrým a oranžovým peřím, je jako živý drahokam zdobící břehy...

Jak se měřicí přístroje používají a k čemu slouží?

V různých oborech, jako je elektrotechnika, mechanika, optika a další, jsou měřicí přístroje nezbytnými...

Opracování kovu usnadní správné nástroje

Vynalézavost lidí nám umožňuje nejen ulehčit si práci, ale také ji zrychlit a zefektivnit....

Další články autora

Jak se měřicí přístroje používají a k čemu slouží?

V různých oborech, jako je elektrotechnika, mechanika, optika a další, jsou měřicí přístroje nezbytnými...

Opracování kovu usnadní správné nástroje

Vynalézavost lidí nám umožňuje nejen ulehčit si práci, ale také ji zrychlit a zefektivnit....

Plexislo, univerzální materiál s širokým využitím

Plexisklo, polymethylmethakrylát nebo akrylátové sklo, jak se mu také říká, je materiál s širokým...